Şirket hedeflerinizi ve stratejinizi anlayıp dijital kanallarda nasıl uygulamanız gerektiğini belirliyoruz. Dijital pazarlama kanallarınızın birbiriyle uyumluluğunu analiz ederek stratejinizi konjonktürel değişimlerle revize ediyoruz.

Öncelikle stratejinizin dijital kanallara uygulanabilirliğini kontrol ediyoruz. Segmentasyon yapınız buna müsaade etmeyebilir. Bunun için segmentasyon yapınızı inceleyerek kitle büyüklüklerinizi kontrol ediyoruz.

Uygulanabilirliğini teyit ettikten sonra hangi kullanıcı kitlesine, hangi müşteri kitlesine, hangi kanallar üzerinden ne mesaj vereceğiz? Bunun listesini hazırlayıp şirket içindeki ekibiniz ve varsa ajanslarınıza stratejinizi anlatıyoruz.

Strateji uygulanmaya başladıktan sonra düzenli aralıklarla performans ölçümlemesi yapıyoruz ve güncellenmesi gereken yerleri size iletiyoruz.

Hedef > Strateji > Taktik > Araç
Hedef, ulaşılmak istenen yer.
Strateji, bir hedefe ulaşmak için uyguladığınız yaklaşım.
Taktik, bir stratejiye ulaşmak için attığınız ölçülebilir bir adım.
Araç, strateji ile ilişkili bir taktiği takip etmek için kullandığınız bir araç.

Hedef > Strateji > Taktik > Araç ilişkisine bir örnek.
Hedef: Satışları arttırmak.
Strateji: Yeni kategori açmak.
Taktikler: Pazar araştırması yapmak, yeni tedarikçiler bulmak, yeni kategoriyi tanıtacak reklam çalışmaları yapmak.
Araçlar: Taktikleri uygulamak için araçları belirlemek.